Single Blog Title

This is a single blog caption

Przypominamy o dopuszczalnych prędkościach na drogach w Polsce !

Limity ograniczenia prędkości na Polskich drogach .

Poruszanie się samochodem wymaga znajomości dopuszczalnych prędkości zależnych od rodzajów dróg na których się znajdujemy.

Sieć drogowych połączeń w Polsce jest zróżnicowana i często podczas jednej podróży, mamy okazję jechać zarówno drogą ekspresową, jak i autostradą, przejeżdżamy przez miasto, ale też poruszamy się poza nim.

Standardowe limity prędkości odnoszące się do motocykli i samochodów o masie dopuszczalnej całkowitej do 3,5 tony wynoszą:

– na autostradzie – 140 km/h,
– na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,
– na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 km/h,
– na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu – 100 km/h,
– na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 90 km/h.

Wymienione limity to nie wszystkie ograniczenia. Poruszając się po terenie zabudowanym, musimy przestrzegać limitu prędkości 50 km/h, chyba że znaki stanowią inaczej. Ustawodawca dodatkowo podniósł dopuszczalną prędkość do 60 km/h,  w godzinach nocnych tj. 23.00 a 5.00.

W strefie zamieszkania, maksymalna prędkość, z którą mogą poruszać się pojazdy to 20 km/h, a pierwszeństwo zawsze mają piesi.

Bardzo ważnym jest aby kierowcy nie zapominali o dostosowywaniu prędkości do panujących warunków na drodze, stanu jezdni, ukształtowania terenu, pogody, widoczności, natężenia ruchu oraz stanu i ładunku pojazdu. Kluczem do bezpiecznej jazdy jest panowanie nad pojazdem. Kierowcy powinni pamiętać, żeby swoją jazdą nie utrudniać jazdy innym . Zobowiązani są zachowywać bezpieczny odstęp, a także powinni uważać, by nie wykonywać nagłych manewrów, które mogłyby spowodować niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu.

Wysokość mandatów i liczba punktów karnych za przekroczenie prędkości  :

  • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat w wysokości 50 zł
  • Od 11–20 km/h – mandat od 50 do 100 zł i 2 pkt karne
  • Od 21–30 km/h – mandat od 100 do 200 zł i 4 pkt karne
  • Od 31–40 km/h – mandat od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych
  • Od 41–50 km/h – mandat od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych
  • Od 51 km/h – mandat od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych (Prawo jazdy zostanie zatrzymane na trzy miesiące kierowcom, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w ternie zabudowanym)

Poniżej przedstawiamy znak B-33 „ograniczenie prędkości ” który oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

 

Leave a Reply

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com