Single Blog Title

This is a single blog caption

Zmiany w prawie. Od 1 października jazda bez OC i dowodu rejestracyjnego nie będzie karana mandatem.

Wszystko za sprawą przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC )nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym i podpisania przez ministra cyfryzacji odpowiedniego komunikatu w tej sprawie.

Po kilkukrotnym przesuwaniu terminów ,zmiany wreszcie weszły w życie i od 1 Października kierowcy nie muszą posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC –  o ile nie zamierzają przekraczać granicy Polski. Policja będzie weryfikowała dane auta w CEPiK  (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców).

Należy pamiętać że dalej trzeba posiadać przy sobie prawo jazdy.

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się również ze zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tych dokumentów. Do tej pory dokument był zatrzymywany fizycznie. Od 1 października 2018 roku w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego uprawniony organ odnotuje zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu ma być przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma, jak dotychczas, pokwitowanie. Zwrot dokumentu będzie mógł odnotować zarówno organ (np. urząd miasta), który go wydał, jak i dowolna jednostka w ramach podmiotu, który go zatrzymał.

Leave a Reply