Single Blog Title

This is a single blog caption

Leasing operacyjny a leasing finansowy – czym się różni ?

Przy zachowaniu formy leasingu operacyjnego przedmiot umowy leasingowej zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy, który ma obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Do każdej raty leasingowej doliczany jest podatek VAT, a więc przy tej formie leasingu w przeciwieństwie do leasingu finansowego nie ma obowiązku opłacania podatku VAT w całości już na samym początku trwania umowy leasingowej. Dodatkowo należy wspomnieć, że do kosztów uzyskania przychodu można również zaliczyć opłatę wstępną

Natomiast w leasingu finansowym korzystający wpisuje przedmiot leasingu do swoich składników majątkowych i to on ma obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Definicje te wynikają z przepisów podatkowych. Wybór formy finansowania zależy wyłącznie od podatnika korzystającego z umowy leasingu, który może być uzależniony od potrzeb rozliczania kosztów podatkowych oraz długości okresu, w którym przewiduje użytkować przedmiot leasingu. Leasing operacyjny a leasing finansowy – podstawowe różnice.

Należy pamiętać, że suma ustalonych w umowie opłat pomniejszona o należny podatek VAT odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.

Porównanie Leasingu finansowego i operacyjnego

Leasing operacyjnyLeasing finansowy
Własność przedmiotu umowyWłasność leasingodawcyWłasność leasingobiorcy
Obowiązek amortyzacjiDotyczy leasingodawcyDotyczy leasingobiorcy
Koszt uzyskania przychodówRata netto leasingu wraz z czynszem inicjalnym są zaliczane do kosztów uzyskania przychodówJedynie część odsetkowa raty leasingowej oraz amortyzacja są wpisywane do grona kosztów uzyskania przychodów
Podatek VATDoliczany jest do rat leasingowychMusi być opłacony z góry, przy okazji uiszczania pierwszej raty leasingowej
Okres trwania umowyDłuższy niż 40 proc. czasu amortyzacji przedmiotu leasinguPowyżej 12 miesięcy
Możliwość wykupuZależna od stawki amortyzacji i okresu wykupuNastępuje wraz z ostatnią ratą

Leave a Reply